Ühistust

Ühistu andmed

Korteriühistu nimi: Tallinn, Mustamäe tee 199 korteriühistu

Täiendav nimi: Korteriühistu Olev

Aadress: Mustamäe tee 199, Tallinna linn, Harju maakond, 12912

Registrikood: 80060909

Telefon: (+372) 55 515 035

E-post: mustamaetee199@gmail.com

Laenud: Puudub pangalaen. Kõik tehtud tööd on tehtud remondifondi rahade eest.

Hoone andmed

Ehitusregistri kood: 101041758

Hoone energiamärgis: D (hoonele on koostatud Energiaaudit)

Katastritunnus78405:501:0970

Korruseid: 9

2-toaliseid kortereid: 62

3-taliseid kortereid: 82

Üldpindala: 7520m2

Omavahenditega teostatud tööd

2021-2023

 1. Maja nelja trepikoja renoveerimine.

2020-2021

 1. Maja välistreppide ja kaldteede renoveerimine. 
 2. Maja soklikorrusele betoneeritud läbikäigu tee rajamine.
 3. Küttesüsteemi läbipesu.

2019

 1. Uus fonosüsteemi paigaldus majas ja korterites
 2. Koridorides paiknevate el-kappide korrastamine
 3. Autoparklas lisa liiklusmärkide ja infotahvlite paigaldus
 4. 1 soojussõlmes uuendatud betoonpõrand
 5. Maja põhjapoolse seina horisontaal- ja vertikaalvuukide hermetiseerimine.

2018

 1. Maja 0-korrusel vahetatud välja kogu veetorustik.
 2. Gaasipaigalduse korraline audit kehtivusega
  kuni 11. 2022.a.

2017

 1. Korteriühistu Olev ja Tallinna linn sõlmisid Isikliku kasutusõiguse ja Asjaõiguse Lepingu kinnistu kogupindalaga 300 m2 KÜ Olev kasutusõiguse seadmiseks.
 2. Korrastati ühistule kuuluvat puhkeala, mis leidis tunnustust Tallinna Linnavaraameti poolt Tänukirjaga silmapaistva teostuse eest.

2016

 1. Parkimisala laiendus.Ehitatud lisaks 18 parkimiskohta.
 2. Maja lõunapoolsel küljel paneelide vaheliste vuukide remont.
 3. Teeosale ja parkimiskohtadele uus asfaltkate

2015

 1. Majaümbruse haljastuse kujundamine
 2. Tunnustused: EKÜ Liidult -eriauhind Mustamäe LOV -parim haljastus konkursil “Roheline õu”.

2014

 1. Uued koridoride ja prügikonteinerruumi uksed
 2. HP&C Insurance AS ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUS ja VASTUTUSKINDLUSTUS kindlustusleping.
 3. Elanikele ja külalistele mõeldes loodi KÜ Olev kodulehekülg.

2013

 1. Maja teepoolsete rõdude renoveerimine
 2. Soklikorrusele rajatud teenindus kompleksi ruumides remondi lõpetamine

2012

 1. Konteinerruumide soojustamine ja remont
 2. Lodžade välispiirde paneelide lisakinnitused
 3. Soklikorrusele ehitati tualett ja valamuga külmaveekraan.

2011

 1. Külma -ja soojavee ning kanalisatsiooni püstikute vahetus teises ja esimese trepikojas.
 2. Soklikorrusele rajatava teise abiruumi remont ning ruumi lukustamine.

2010

 1. Sokliosa hüdroisolatsioon, soojus ja kattetööd.
 2. Uus veesisend Tallinna Vee liitumispunktis kuni maja peaveemõõtjani.
 3. Alustati maja soklikorrusele rajatava abiruumide remondiga, kuhu rajati juhatuse tööruum ning arhiiv.
 4. Külma -ja soojavee ning kanalisatsiooni püstikute vahetus neljandas trepikojas.

 2009

 1. Soojustati ja renoveeriti maja katus
 2. Külma -ja soojavee ning kanalisatsiooni püstikute vahetus teises ja kolmandas trepikojas.

2008

 1. Moderniseeriti 1. ja 2. trepikoja liftid.

2007

 1. Moderniseeriti 3. ja 4. trepikoja liftid.
 2. Elektrikulu vähendamiseks paigaldati üldkasutatavatesse koridoridesse liikumisandurid.

2006

 1. Paigaldati uued postkastid, uued välistrepid ja välistreppide varikatused.
 2. Koridoride remont.
 3. Videovalvesüsteemi paigaldamine autoparkla jälgimiseks.

2005

 1. Rajati abihoone korteriühistu territooriumile.
 2. Teekatte uuendamine majaesisel teel ja korteriühistu territooriumile autoparkla rajamine.
Mustamäe tee 199 Maa-ameti kaart