Parkimiskord

Parkimisõiguse annab korteriomanikule väljastatud parkimiskaart.